Pracownicy

Pracownicy

mgr Aldona Skiba - wychowawca przedszkola

mgr Beata Maszczyk-Cierpiał - wychowawca klasy 2, nauczyciel języka polskiego

mgr Anna Nita - wychowawca klasy 5, nauczyciel muzyki i plastyki

mgr Angelika Kabus - wychowawca klasy 6, nauczyciel języka niemieckiego

mgr Anna Motłoch
 - wychowawca klasy 7, nauczyciel języka polskiego, WDŻ

mgr Aleksandra Huras - wychowawca klasy 8, nauczyciel języka angielskiego

mgr Halina Florczyk - wychowawca klasy 4, nauczyciel matematyki
 
mgr Maria Kasprzyk - nauczyciel przyrody, geografii, fizyki i chemii

mgr Aneta Kościelniak-Blukacz - nauczyciel biologii
 
mgr Jarosław Florczyk - nauczyciel wychowania fizycznego
 
mgr Urszula Grzechnik - nauczyciel religii
 
mgr Beata Wojciechowska - logopeda

mgr Aleksandra Ślęzak - wychowawca klasy 1, wychowawca świetlicy