Dyrekcja

Dyrektor

Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
i Niepublicznego Przedszkola

w Kamieńskich Młynach

mgr Barbara Pasieka