Nasza SzkołaZARYS DZIEJÓW SZKOŁY W KAMIEŃSKICH MŁYNACH


Elementem wyróżniającym placówkę spośród innych jest bogata historia. 

 

Pod koniec XIX w. Śląsk był jedną z ośmiu prowincji pruskich, podzielony został na trzy regencje. Wieś Kamieńskie Młyny należała do obwodu regencyjnego w Opolu. Były to czasy, kiedy miejscowe dzieci, chcąc uczęszczać do szkoły, musiały pieszo pokonywać po kilkanaście kilometrów. Kierując się dobrem dzieci z Kamieńskich Młynów oraz dwóch innych okolicznych wsi, rząd Królewskiej Regencji Opolskiej 4 sierpnia 1899 r. zarządził budowę nowej szkoły. Niestety, tak się jednak nie stało. Dwa lata później na problem zwrócił uwagę wielki miłośnik oświaty i młodzieży, ksiądz Edward Broll, który przejął parafię 9 października 1901 r. Ksiądz proboszcz w 1902 r. złożył  wniosek o budowę szkoły. Na budowę szkoły wybrano miejsce na gruntach mieszkańca Kamieńskich Młynów, Pana Franza Klytty w centrum wioski.
 
19 października 1905 r. miała miejsce uroczystość otwarcia i poświęcenia szkoły. Szkoła, mimo wielu zmian, istnieje do dziś i osiąga wysokie wyniki nauczania.