Konkursy

Zwycięzcy konkursu plastycznego „Magia Świąt Bożego Narodzenia”

zorganizowanego przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Woźnikach

 

17 grudnia 2019r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Magia Świąt Bożego Narodzenia”, który został zorganizowany przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Woźnikach. Konkurs skierowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów kl. I-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Woźniki.

Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, pobudzanie inwencji twórczej oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, w którym wzięło udział ponad 70 uczniów.

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów znalazły się dzieci z naszej placówki:

Katarzyna Matyl – III miejsce

Paulina Klyta – wyróżnienie

Pozostali uczniowie, którzy brali udział w konkursie otrzymali podziękowania oraz słodkie upominki.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Renata Kuliś

GALERIA

______________________________________________________________________________________________________

SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”

 

REGULAMIN

Organizator:

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny
 • Niepubliczne Przedszkole i  Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach
 • Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Renata Kuliś, Agnieszka Osadnik

 

Cele konkursu:

 • Rozwijanie uczniów utalentowanych muzycznie
 • Popularyzacja śpiewania kolęd
 • Kultywowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych
 • Integracja społeczności uczniowskiej

 

Warunki konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkola oraz uczniów kl. I-VIII szkoły podstawowej
 • Uczestnictwo w konkursie: soliści, duety
 • Uczestnicy przedstawiają jedną kolędę lub pastorałkę
 • Czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 5 minut
 • Utwór musi być wykonany w języku polskim
 • Piosenka o tematyce świątecznej
 • Rodzic – opiekun, uczeń  przygotowuje podkład do kolędy/pastorałki na płycie CD i dostarcza go organizatorowi do 25 listopada

 

Kryteria oceny:

 • Dobór repertuaru (właściwości artystyczne, tekstowe, muzyczne, trafność dobory piosenki)
 • Warunki głosowe
 • Interpretacja utworu
 • Ogólne wrażenia artystyczne
 • Ocena będzie dokonana w kategoriach wiekowych – przedszkole i kl. I-III oraz kl. IV-VIII – soliści oraz w jednej kategorii wiekowej - duety

 

Nagrody:

 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie kolęd i pastorałek
 • Podczas konkursu jury przyzna 1,2,3 miejsce w dwóch kategoriach wiekowych - soliści
 • oraz 1,2,3 miejsce w jednej kategorii wiekowej- duety
 • Uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe

 

Termin:

 • Zgłoszenia dzieci trwają od 21 października do 22 listopada (karta zgłoszenia dostępna u organizatora)
 • Finał konkursu odbędzie się 3 grudnia o godzinie 12:20 na sali gimnastycznej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

We wtorek 3 grudnia odbył się finał szkolnego konkursu kolęd i pastorałek pt. „Hej kolęda, kolęda”. W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkola oraz uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej.  Wszyscy uczestnicy przygotowali piękne kolędy i pastorałki, które z wielką odwagą i zaangażowaniem zaprezentowali podczas finału konkursu. To wspaniałe muzyczne widowisko wprowadziło publiczność w świąteczny nastrój.

Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, ostatecznie nagrodzono i przyznano następujące miejsca:

 

I miejsce –  Szymon Oleksik

II miejsce – Katarzyna Matyl

III miejsce – Szymon Minkina

Wyróżnienie – Amelia Płaszczymąka

                        Zofia Szlacha

                        Magda Słota  

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                                       Renata Kuliś, Agnieszka Osadnik

GALERIA

______________________________________________________________________________________________________

                                 KONKURS PLASTYCZNY 
„KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

 

REGULAMIN

Organizator:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny

Niepubliczne Przedszkole i  Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:  Renata Kuliś, Agnieszka Osadnik

 

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wrażliwości plastycznej i pobudzanie wyobraźni dzieci.
 • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

 

Warunki konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną.
 • Temat pracy konkursowej: „Kartka bożonarodzeniowa”
 • Wymiary prac: format A5, A6
 • Technika pracy: dowolna
 • Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 • Prace powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek dziecka.

 

Termin:

Prace należy dostarczyć  do opiekunów świetlicy szkolnej  do 10.12.2019 r.

 

Ocena:

 • Oceny pracy dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 • Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu nastąpi 17.12.2019r.

 

Nagrody:

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie

i życzymy powodzenia


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:


We wtorek 17 grudnia został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”, który skierowany był do dzieci uczęszczających na świetlicę. Dzieci wykazały się pomysłowością oraz kreatywnością podczas wykonywania swoich prac.

W konkursie wyłoniono następujących zwycięzców:

I miejsce – Carmen Łanocha

                  Maja Porucznik

II miejsce – Amelia Płaszczymąka

III miejsce – Zuzanna Kuliś

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

                                                                                                                                       Renata Kuliś, Agnieszka Osadnik

GALERIA

______________________________________________________________________________________________________


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 
„ZŁOTA JESIEŃ”

Organizator: Sonia Kałdonek

 

Informacje o konkursie:

Konkurs pt.”Złota jesień” jest konkursem skierowanym dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach. Celem niniejszego konkursu jest uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody, prezentacja mozliwości twórczch w dziedzinie plastyki oraz wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

 

Regulamin:

 • Konkurs kierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach;

 • Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie samodzielnie i indywidualnie pracy dowolną techniką na zadany temat;

 • Format pracy: A4 lub A3

 • Technika pracy plastycznej: płaska lub półprzestrzenna

 • Każda praca powinna mieć metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, klasa;

 • Prace niepodpisane, anonimowe nie będą brane pod uwagę.

Kryteria oceny:

 • Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona komisja powołana przez organizatora;

 • prace plastyczne będą oceniane według kryteriów:

  - tematyka

  - pomysłowość, oryginalność

  - przedział wiekowy

  1 grupa wiekowa: przedszkole – kl. I,

  2 grupa wiekowa: kl. II - kl. V,

  3 grupa wiekowa :kl.VI- kl. VIII;

Termin:

 • Prace konkursowe należy dostarczyć do 18 października 2019r. do Pani Soni Kałdonek.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród:

 • Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.

 • Ogłoszenie wyników nastąpi 29 października 2019r.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

W październiku 2019r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kamieńskich Młynach został zorganizowany szkolny konkurs plastycznym pt. ”Złota jesień”, który adresowany był do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej oraz dzieci przedszkolnych. Celem niniejszego konkursu było uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody, a także prezentacja możliwości twórczych w dziedzinie plastyki.

W odpowiedzi na niniejszy konkurs wpłynęły 23 prace. każda z nich wyróżniała się pomysłowością, oryginalnością i starannością wykonania. Wśród laureatów znaleźli się:

I grupa wiekowa

Roksana Jędryka - I miejsce

Carmen Łanocha - II miejsce

Maja Porucznik – III miejsce

Jakub Kośniak - wyróżnienie

II grupa wiekowa

Szymon Oleksik – I miejsce

Alan Bogacki-Muś – II miejsce

Filip Klyta – III miejsce

Edmund Jabłoński – wyróżnienie

Wszystkim uczniom serdecznie gratuluję i zapraszam do udziału w kolejnych konkursach.

                                                                                                                                                                             Sonia Kałdonek

GALERIA

______________________________________________________________________________________________________

 

 KONKURS PLASTYCZNY „ZDROWE ZĘBY ”

 

REGULAMIN

Organizator:

- Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach

- Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Renata Kuliś

 

Cele konkursu:

- Kształtowanie i promowanie postaw prozdrowotnych u dzieci.

- Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

- Wyrażanie troski o poprawę stanu zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy.

- Promowanie młodych talentów plastycznych.

- Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz inwencji twórczej.

 

Warunki konkursu:

- Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów kl. I-II Szkoły Podstawowej

- Temat pracy konkursowej: „Zdrowe zęby”

- Wymiary pracy: format A4.

- Forma pracy: płaska, półprzestrzenna

- Technika pracy: dowolna

- Praca powinna być wykonana samodzielnie.

- Prace powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko.

 

Termin:

Prace należy dostarczyć do organizatora p. Renaty Kuliś do 09.10.2019 r.

 

Ocena:

- Oceny pracy dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

- Wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu nastąpi 10.10.2019 r.

  

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie

i życzymy powodzenia :-)


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

W czwartek 10 października został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny pt. „Zdrowe zęby”. Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkola oraz uczniów kl. I-II szkoły podstawowej. Głównym celem konkursu było uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zęby oraz o higienę jamy ustnej, a także przestrzeganie zdrowej diety.

Dzieci wykazały się niezwykłą pomysłowością, w związku z tym komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, by wyłonić laureatów. Ostatecznie jury w składzie: Pani Aneta Olbryt – stomatolog, Pani Urszula Grzechnik – katechetka, Pani Marta Bawarczyk – nauczyciel j. angielskiego wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce –  Natasza Krzemińska

II miejsce – Roksana Jędryka

III miejsce – Milena Klyta

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                                                                                    Renata Kuliś

GALERIA

______________________________________________________________________________________________________

PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„MÓJ ULUBIONY OWOC”

 

REGULAMIN

 

Organizator:

- Niepubliczne Przedszkole w Kamieńskich Młynach

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny

- Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Renata Kuliś

 

Cele konkursu:

- Promowanie zdrowego odżywiania

- Zachęcanie dzieci do używania różnych technik plastycznych.

- Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci.

- Promowanie młodych talentów plastycznych.

- Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz inwencji twórczej.

 

Warunki konkursu:

- Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.

- Temat pracy konkursowej: „Mój ulubiony owoc”

- Wymiary pracy: format A4.

- Forma pracy: płaska

- Materiały: papier, bibuła, plastelina, pastele, farby, itp.

- Praca powinna być wykonana samodzielnie.

- Prace powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko.

 

Termin:

Prace należy dostarczyć do organizatora P. Renaty Kuliś do 30.09.2019 r.

 

Ocena:

- Oceny pracy dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

- Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu nastąpi 04.10.2019 r.

 

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie

  i życzymy powodzenia :-)


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

W piątek 4 października został rozstrzygnięty przedszkolny konkurs plastyczny pt. „Mój ulubiony owoc”. Konkurs adresowany był  dla dzieci z przedszkola, które za pomocą najróżniejszych technik przedstawiły owoce egzotyczne oraz krajowe. Warto zaznaczyć, że głównym celem konkursu było promowanie zdrowego odżywiania.

Komisja konkursowa oceniła wszystkie prace biorąc pod uwagę pomysłowość oraz oryginalność wykonania pracy.

Wśród laureatów znaleźli się:

I miejsce –  Roksana Jędryka

II miejsce – Katarzyna Matyl

III miejsce – Jakub Kośniak

Wyróżnienie – Natasza Grabowska

                        Anna Kot

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Renata Kuliś

GALERIA
______________________________________________________________________________________________________

                                             ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY
„MOTYL”

 

REGULAMIN

Organizator:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:  Renata Kuliś, Izolda Huras

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wrażliwości plastycznej i pobudzanie wyobraźni dzieci.
 • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Warunki konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną.
 • Temat pracy konkursowej: „Motyl”
 • Wymiary prac: format A4.
 • Forma pracy: płaska.
 • Materiały: papier, bibuła, plastelina, itp.
 • Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 • Prace powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek dziecka.

Termin:
Prace należy dostarczyć  do opiekunów świetlicy szkolnej  do 31.05.2019 r.

Ocena:

 • Oceny pracy dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 • Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu nastąpi 13.06.2019r.

Nagrody:

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

WYNIKI KONKURSU:

W czwartek 13 czerwca został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Motyl”, który skierowany był do dzieci uczęszczających na świetlicę. Dzieci wykazały się pomysłowością oraz kreatywnością podczas wykonywania swoich prac.

W konkursie wyłoniono następujących zwycięzców:

I miejsce – Katarzyna Matyl

                        Carmen Łanocha

II miejsce – Jakub Kośniak

                          Alan Bogacki-Muś

III miejsce – Milena Klyta

                           Paulina Klyta

 

Wyróżnienie – Malwina Brzozowska

                                  Edmund Jabłoński

                                  Wiktoria Jabłońska

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Renata Kuliś

Izolda Huras

GALERIA

______________________________________________________________________________________________________

 

SZKOLNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ „Mały – wielki głos”

 

REGULAMIN

 Organizator:

Niepubliczne Przedszkole i  Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:  Renata Kuliś, Agnieszka Osadnik

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zamiłowania do śpiewu i muzyki;
 • Popularyzacja piosenki dziecięcej;
 • Wychowanie, nauka i zabawa przez śpiew;
 • Integracja dzieci.

Warunki konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz uczniów kl. I-III;
 • Każdy uczestnik przedstawia jedną piosenkę;
 • Czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 5 minut;
 • Utwór musi być wykonany w języku polskim;
 • Piosenka o tematyce dziecięcej;
 • Rodzic – opiekun przygotowuje podkład do piosenki na płycie CD i dostarcza go organizatorowi do 24 maja.

Kryteria oceny:

 • Dobór repertuaru (właściwości artystyczne, tekstowe, muzyczne, trafność dobory piosenki);
 • Warunki głosowe;
 • Interpretacja utworu;
 • Ogólne wrażenia artystyczne;
 • Ocena będzie dokonana w kategoriach wiekowych – przedszkole i oddział przedszkolny, kl. I-III;

Nagrody:

 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie piosenki dziecięcej;
 • Podczas konkursu jury przyzna 1,2,3 miejsce w dwóch kategoriach wiekowych;
 • Uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin:

 • Zgłoszenia dzieci trwają od 15 kwietnia do 24 maja (karta zgłoszenia dostępna u organizatora);
 • Finał konkursu odbędzie się 7 czerwca o godzinie 12:00 na sali gimnastycznej.
                                                                                                                                                                                    Renata Kuliś
GALERIA
______________________________________________________________________________________________________

 

Zwycięzcy konkursu plastycznego „Wiosenne kwiatki na książkowe zakładki”
organizowanego przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Woźnikach

 

29 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Wiosenne kwiatki na książkowe zakładki” zorganizowany przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Woźnikach. Konkurs skierowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów kl. I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Woźniki.

Celem konkursu było m.in. rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci, promowanie czytania książek wśród dzieci, a także rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, w którym wzięło udział ponad 100 uczniów.

Wśród laureatów znalazły się dzieci naszej placówki:
Carmen Łanocha - I miejsce
Milena Klyta - II miejsce
Malwina Brzozowska - wyróżnienie.

Pozostali uczniowie, którzy brali udział w konkursie otrzymali podziękowania oraz drobne upominki.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
                                                                                                                                                                                    Renata Kuliś
GALERIA

______________________________________________________________________________________________________

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY

„MASKA KARNAWAŁOWA”

REGULAMIN

Organizator:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach

Osoby odpowiedzialne za organizacje konkursu: Renata Kuliś, Izolda Huras

Cele konkursu:

- Rozwijanie wrażliwości plastycznej oraz pobudzanie wyobraźni dzieci.

- Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. 

Warunki konkursu:

- Konkurs adresowany jest dla dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną.

- Praca powinna być wykonana techniką dowolną i odpowiadać na temat konkursu: „Maska karnawałowa”.

- Wymiar pracy: forma przestrzenna (maska wycięta i ozdobiona).

- Forma pracy: indywidualna.

- Prace powinny zwierać metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek. 

Termin:

Prace należy dostarczać do opiekunów świetlicy do 31.01.2019r.
Ocena:

- Oceny  pracy dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

- Uroczyste wręczenie nagród dla uczestników konkursu nastąpi  07.02.2019r.
Nagrody:

- Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.WYNIKI KONKURSU:

W piątek 1 marca 2019 R. został rozstrzygnięty konkurs „Maska karnawałowa”, który skierowany był do dzieci uczęszczających na świetlicę. Dzieci wykazały się pomysłowością oraz kreatywnością podczas wykonywania swoich prac.

W konkursie wyłoniono następujących zwycięzców:

I miejsce – Paulina Klyta

                        Milena Klyta

II miejsce – Krystian Skubała

                          Jakub Kośniak

III miejsce – Patryk Klyta

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Renata Kuliś

Izolda Huras

GALERIA

______________________________________________________________________________________________________


           SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY „KARMNIK DLA PTAKÓW”

 

REGULAMIN

 

Organizator:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:  Izolda Huras, Renata Kuliś

Cele konkursu:

- Kształtowanie postaw proekologicznych.

- Kształtowanie opiekuńczego stosunku do ptaków.

- Rozwijane wyobraźni i zdolności manualnych. 

Warunki konkursu:

- Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkola, oddziału przedszkolnego, uczniów kl. I-III, kl. IV-VIII.

- Praca powinna być wykonana techniką dowolną – liczy się pomysłowość, zaznaczymy jednak, że dobry karmnik powinien chronić karmę przed zamoknięciem oraz powinien umożliwić ptakom bezpieczne korzystanie z niego.

- Forma pracy: współpraca z rodzicem

- Prace powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, klasa.

Termin:

Prace należy dostarczyć  do organizatora P. Izoldy Huras oraz P. Renaty Kuliś do 18.01.2019 r.

Ocena:

- Oceny pracy dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

- Ocena będzie dokonana w kategoriach wiekowych – przedszkole i oddział przedszkolny, kl. I-III, kl. IV -VIII

- Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu nastąpi 24.01.2019 r.

Nagrody:

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Karmniki zostaną zawieszone na drzewach przy szkole,

aby dzieci mogły dokarmiać ptaki!

 Wyniki konkursu:
We wtorek 5 lutego 2019 r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs „Karmnik dla ptaków”. Wszystkie karmniki były bardzo pomysłowe, kolorowe i wykonane z pomocą rodziców. Jury podczas oceniania zwracało uwagę na oryginalność projektu przy zachowaniu funkcjonalności i faktycznego przeznaczenia karmnika, solidność ich wykonania oraz dobór materiałów. Spośród 12 prac wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych.

Kategoria I - Przedszkole i oddział przedszkolny

I miejsce – Zuzanna Kuliś

                        Wiktor Gawron

II miejsce – Malwina Brzozowska

                          Fabian Cuglowski

III miejsce – Amelia Płaszczymąka

                           Anna Kot

 

Wyróżnienia – Natasza Grabowska

                                  Natasza Krzemińska

                                  Krystian Skubała

 

Kategoria II – klasa I - III

I miejsce – Paulina Klyta

II miejsce – Aleksander Kot

 

Kategoria III – klasa IV - VIII

I miejsce – Patryk Klyta

 

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Renata Kuliś

Izolda Huras

GALERIA
_____________________________________________________________________________________________________

                          PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

 

REGULAMIN

Organizator:

- Niepubliczne Przedszkole w Kamieńskich Młynach

- Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: mgr Renata Kuliś, mgr Agnieszka Roksela

Cele konkursu:

-  Promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia.

-  Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci.

-  Promowanie młodych talentów plastycznych.

-  Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

Warunki konkursu:

-  Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkola oraz  oddziału przedszkolnego.

-  Wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką odpowiadającą na temat  konkursu  „Mój Przyjaciel Miś”

-  Forma pracy: indywidualna.

-  Prace powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko. 

Termin:

Prace należy dostarczyć do organizatora P. Renaty Kuliś do 16.11.2018 roku.

Ocena:

-  Oceny pracy dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

-  Ocena będzie dokonana w kategoriach wiekowych:

          3-4 latki

          5-6 latki

-  Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu nastąpi 23.11.2018r.
Nagrody:

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.Konkurs został rozstrzygnięty! Dzieci za pomocą najróżniejszych technik przedstawiły misia, który był głównym bohaterem konkursu. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne ponieważ wszystkie prace były wyjątkowe.

Wśród laureatów znaleźli się:

I miejsce –  Maja Porucznik

                         Anna Kot

II miejsce – Carmen Łanocha

                          Amelia Płaszczymąka

III miejsce – Malwina Brzozowska

                           Roksana Jędryka
                                                                                                                                                                                   Renata Kuliś                                                                                                                                                                        Agnieszka Roksela
GALERIA

______________________________________________________________________________________________________

                                           SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ORZEŁ BIAŁY ”

 

REGULAMIN

Organizator:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach

- Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:  Renata Kuliś, Monika Rozpondek

Cele konkursu:

- Rozwijanie znaczenia polskich symboli narodowych.

- Propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych.

- Rozwijanie wrażliwości plastycznej i pobudzanie wyobraźni dzieci.

- Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Warunki konkursu:

- Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz uczniów kl. I-VII

- Temat pracy konkursowej: „Orzeł Biały”

- Wymiary prac: format A4

- Forma pracy: płaska

- Materiały: papier, materiał, plastelina itp.

- Praca powinna być wykonana samodzielnie

- Prace powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko, klasa.

Termin:

Prace należy dostarczyć  do organizatorów konkursu  do 27.04.2018 r.

Ocena:

- Oceny pracy dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

- Ocena będzie dokonana w kategoriach wiekowych – przedszkole i oddział przedszkolny, kl. I-III, kl. IV-VII.

- Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu nastąpi 09.05.2018r.

Nagrody:

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie

i życzymy powodzenia!

 


 

WYNIKI KONKURSU:

W środę 9 maja 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Orzeł Biały”. Konkurs adresowany był dla dzieci z przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz uczniów klasy I-VII szkoły podstawowej. Spośród 19 prac wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych.

 

Kategoria I – przedszkole i oddział przedszkolny

I miejsce – Patrycja Kot

II miejsce – Natasza Grabowska

III miejsce – Anna Kot

 

Kategoria II – klasa I-III

I miejsce – Aleksander Kot

II miejsce – Zofia Szlachta

III miejsce – Katarzyna Skop

                           Paulina Kot

 

Kategoria I – klasa IV-VII

I miejsce – Paweł Gawron

II miejsce – Julia Szlachta

III miejsce – Oliwia Bazan

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy oraz podziękowania za udział w konkursie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Renata Kuliś

Monika Rozpondek

GALERIA

______________________________________________________________________________________________________

                                                   KONKURS WAKACYJNE "WSPOMNIENIA"

WYNIKI KONKURSU:

W Niepublicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Kamieńskich Młynach  został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny „Wakacyjne wspomnienia”. Konkurs adresowany był  dla dzieci z przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz uczniów klasy I -III szkoły podstawowej. Spośród prac wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych.

 

Kategoria I - Przedszkole i oddział przedszkolny

I miejsce – Roksana Jędryka

II miejsce – Amelia Płaszczymąka

III miejsce – Carmen Łanocha

 

Kategoria II – klasa I -III

I miejsce – Zofia Szlachta

II miejsce – Edmund Jabłoński

III miejsce – Alan Bogacki-Muś

                   Martyna Nojak

 

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                                                                                    Renata Kuliś
GALERIA
______________________________________________________________________________________________________

                                SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 
„WALENTYNKOWE SERCE”

 

REGULAMIN


Organizator:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:  Renata Kuliś, Marta Bawarczyk

Cele konkursu:

- Uczczenie Dnia Świętego Walentego.

- Odkrywanie talentów plastycznych.

- Rozwijanie inwencji twórczej poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

- Uwrażliwienie na okazywaną miłość i przyjaźń.

Warunki konkursu:

- Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz uczniów kl. I-III

- Praca powinna być wykonana techniką dowolną i odpowiadać na temat konkursu: „Walentynkowe Serce”.

- Forma pracy: indywidualna.

- Prace powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko, klasa.

Termin:

Prace należy dostarczyć  do organizatora P. Renaty Kuliś  do 26.01.2018 r.

Ocena:

- Oceny pracy dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

- Ocena będzie dokonana w kategoriach wiekowych – przedszkole i oddział przedszkolny, kl. I-III.

- Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu nastąpi 14.02.2018r.

Nagrody:

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

 


WYNIKI KONKURSU:

 

W Niepublicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Kamieńskich Młynach  został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny „Walentynkowe Serce”. Konkurs adresowany był dla dzieci z przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz uczniów klasy I - III szkoły podstawowej. Spośród prac wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych.

 

Kategoria I - Przedszkole i oddział przedszkolny

I miejsce – Maja Porucznik

II miejsce – Patrycja Kot

III miejsce – Krystian Skubała

                           Anna Kot

 

Kategoria II – klasa I -III

I miejsce – Filip Klyta

II miejsce – Paulina Kot

                          Patryk Klyta

III miejsce – Katarzyna Skop

                           Zofia Szlachta

 

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

                                                                                                                                                                                    Renata Kuliś
GALERIA
______________________________________________________________________________________________________

 

                 MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „WESOŁA CHOINKA”

 

REGULAMIN

 

Organizator:

- Niepubliczne Przedszkole w Kamieńskich Młynach, ul. Szkolna 10, tel. 34  357-97-63 / tel. kom. 785-635-827

- Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Renata Kuliś

Cele konkursu:

- Kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji, obrzędów ludowych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
- Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci.

- Promowanie młodych talentów plastycznych.

- Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

- Nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci.

Warunki konkursu:

- Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli  oraz  oddziałów przedszkolnych.

- Wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką odpowiadającą na temat  konkursu  „Wesoła choinka”

- Forma pracy: indywidualna.

- Ilość prac: maksymalnie 3 prace z każdej grupy wiekowej.

- Prace powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa i adres placówki,

imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego wykonana została praca, telefon kontaktowy.

Termin:

- Prace należy dostarczyć na adres organizatora do 15.12.2017 roku.

Ocena:

- Oceny pracy dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

- Opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

- Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

Nagrody:

- Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie zaświadczenia o udziale w konkursie.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

 

WYNIKI KONKURSU:

 

Maluchy wykazały się dużą pomysłowością oraz twórczością plastyczną. Komisja konkursowa oceniła wszystkie prace biorąc pod uwagę pomysłowość oraz estetykę wykonania pracy.

Spośród nadesłanych prac wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych:

 

Kategoria I – dzieci 3-4 letnie

I miejsce – Wiktor Gawron (Kamieńskie Młyny)

II miejsce – Milena Brol (Strzebiń)

III miejsce – Malwina Brzozowska (Kamieńskie Młyny)

Wyróżnienie – Patrycja Kot (Kamieńskie Młyny)

 

Kategoria II – dzieci 5-6 letnie

I miejsce – Lena Tyrol (Strzebiń) Maja Porucznik (Kamieńskie Młyny)

II miejsce – Natasza Krzemińska (Kamieńskie Młyny)

III miejsce – Monika Lipińska (Strzebiń)

Wyróżnienie – Fabian Cuglowski (Kamieńskie Młyny)

 

Zwyciężcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a nauczyciele pod kierunkiem, których powstały prace otrzymali podziękowania za udział w konkursie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastycznych.

                                                                                                                                                                                    Renata Kuliś

GALERIA

______________________________________________________________________________________________________

 

                                ŚWIETLICOWY KONKUR PLASTYCZNYM„ŚWIĘTY MIKOŁAJ”

 

REGULAMIN

 

Organizator:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach

- Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:  Renata Kuliś, Sonia Kałdonek
Cele konkursu:

- Rozwijanie wrażliwości plastycznej i pobudzanie wyobraźni dzieci.
- Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
Warunki konkursu:

- Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną.

- Praca powinna być wykonana techniką dowolną i odpowiadać na temat konkursu: „Święty Mikołaj”.

- Wymiary prac: format A4.

- Forma pracy: indywidualna.

- Prace powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek dziecka.

Termin:

Prace należy dostarczyć  do opiekunów świetlicy szkolnej do 04.12.2017 r.

Ocena:

- Oceny pracy dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

- Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu nastąpi 06.12.2017 r.
Nagrody:

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Wyniki konkursu:

W konkursie wyłoniono następujących zwycięzców:
 
I miejsce – Carmen Łanocha
 
II miejsce – Szymon Minkina
 
III miejsce – Paulina Klyta
 
Wyróżnienie – Filip Klyta
 
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Renata Kuliś
Sonia Kałdonek
______________________________________________________________________________________________________

 

Szkolny konkurs plastyczny 

pt. „Bombka Bożonarodzeniowa”

 

Organizator: Sonia Kałdonek

Informacje o konkursie:

Konkurs pt. ”Bombka Bożonarodzeniowa” jest konkursem skierowanym do dzieci przedszkolnych, oddziału przedszkolnego, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Kamieńskich Młynach. Celem niniejszego konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych, rozbudzanie zainteresowań i wrażliwości plastycznych oraz rozwijanie zdolności manualnych dzieci i młodzieży. Polega on na wykonaniu przestrzennej bombki bożonarodzeniowej dowolna techniką.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs kierowany jest do dzieci przedszkolnych, oddziału przedszkolnego, klas I-VII szkoły podstawowej, gimnazjum;
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej pt. „Bombka Bożonarodzeniowa”;
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką;
 • Średnica bombki nie może przekraczać 30 cm;
 • Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę przestrzenną.

Termin: 

 • Prace konkursowe należy dostarczyć do 01.12.2017r. do Pani Soni Kałdonek.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród: 

 • Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 13.12.2017r.
 • Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokonają sami uczniowie poprzez niejawne głosowanie od 4.12. 2017r. do  8.12.2017r. 

Wyniki Konkursu:

 

W odpowiedzi na niniejszy konkurs wpłynęło 18 prac, a każda z nich wyróżniała się pomysłowością, starannością wykonania i wyjątkowością.

Wśród laureatów znaleźli się:

 

I kategoria wiekowa

Zofia Szlachta - I miejsce

Carmen Łanocha - II miejsce

Patrycja Kot – III miejsce

 

II kategoria wiekowa

Paulina Kot – I miejsce

Justyna Łój – II miejsce

Katarzyna Skop – III miejsce

 

III kategoria wiekowa

Klaudiusz Majchrzyk – I miejsce

Dawid Gawron – II miejsce

Emilia Szlachta – III miejsce

 

Wszystkim uczniom serdecznie gratuluję i zapraszam do udziału w kolejnych konkursach. 

Sonia Kałdonek

__________________________________________________________________________

XXVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Henryka Hampla
Woźniki, 18-19 listopada 2017


Organizator

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach


Współpraca

Festiwal realizowany jest przy udziale środków budżetowych Gminy Woźniki


Patronat Festiwalu

Burmistrz Miasta Woźniki


Cele Festiwalu

XXVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Henryka Hampla ma charakter konkursowy i przeznaczony jest dla solistów oraz zespołów wokalnych; wykonujących utwory w języku polskim.

Festiwal ma na celu:

 • prezentację i popularyzację dorobku artystycznego solistów, zespołów, instruktorów;
 • aktywizowanie artystów do wspólnego działania i efektywnego spędzania wolnego czasu;
 • wymianę pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej między wykonawcami;
 • doskonalenie warsztatu artystycznego;
 • promowanie kultury i twórczości artystycznej w zakresie muzyki.


Uczestnicy Festiwalu

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści zamieszkujący tereny RP w czterech kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia) oraz zespoły wokalne.

Soliści:

KAT. I – Soliści 6-10 lat

KAT. II – Soliści 11-15 lat

KAT. III – Soliści 16-20 lat

KAT. IV – Soliści 21 – brak ograniczeń wiekowych

Zespoły wokalne:

Ilość członków zespołu ograniczona jest do maksymalnie 8 osób. Brak ograniczeń wiekowych.


Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu

Zgłoszenie następuje wyłącznie za pomocą interaktywnego formularza rekrutacyjnego; dostępnego na stronie internetowej Festiwalu:

www.ofp.mgokwozniki.com

Wszystkie instrukcje dotyczące prawidłowego wypełnienia formularza rekrutacyjnego znajdują się w formularzu.

Zgłoszenia uczestnictwa w Festiwalu za pomocą formularza rekrutacyjnego przyjmowane są do 15 września 2017r. do godziny: 23:59:59.

W interaktywnym formularzu rekrutacyjnym wymagane jest podanie łącza Dropbox. Łącze uzyskuje się poprzez zamieszczenie pliku z nagraniem demo w formatach .mp3 lub .wav, w przestrzeni dyskowej Dropbox na stronie internetowej www.dropbox.com.


Zasady uczestnictwa w Festiwalu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza rekrutacyjnego w terminie do 15 września 2017r., do godziny 23:59:59. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej Festiwalu: www.ofp.mgokwozniki.com.
 2. Lista osób zakwalifikowanych do Koncertu Laureatów XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Henryka Hampla zostanie opublikowana na stronie internetowej Festiwalu do dnia 18 września 2017r.
 3. Instytucja patronująca/zgłaszająca otrzyma drogą elektroniczną 18 września 2017r. oraz pisemnie do dnia 22 września 2017r. zawiadomienie o zakwalifikowaniu wykonawcy.
 4. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu prezentują zgłoszony w formularzu rekrutacyjnym utwór w języku polskim z akompaniamentem zespołu”OFPHH Band”; powołanego przez Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się przesłać drogą elektroniczną nagrany przez muzyków aranż (do celów ćwiczeniowych) do dnia 27 października 2017r.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest dokonanie wpłaty akredytacji na konto Organizatora Festiwalu według poniższych danych najpóźniej do dnia 6 października 2017r.:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie o/Woźniki
Nr rachunku bankowego: 07 8279 1023 0200 0169 2002 0001
Nazwa odbiorcy:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul.Górna 5
42-289 Woźniki
Tytułem: „Imię i nazwisko Uczestnika/nazwa Zespołu wokalnego – AKREDYTACJA WARIANT 1,2,3,4,5 lub 6”

 1. Warianty akredytacji wyszczególnione są w przepisach ogólnych Festiwalu – pkt.1.


Kryteria oceny i nagrody

 1. Jury oceniać będzie walory głosowe, emisję głosu, dykcję, dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solisty/zespołu; szczególnej uwadze podlegać będzie zrozumienie tekstu i świadoma jego interpretacja), muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność artystyczną.
 2. Najlepszym wokalistom i zespołom Jury przyzna nagrody pieniężne w każdej kategorii wiekowej oraz Grand Prix Festiwalu.
 3. Organizator ma prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.


Imprezy towarzyszące

 1. Uczestnicy Festiwalu wraz z Instruktorami mają prawo do nieodpłatnego wstępu i uczestnictwa  imprezach odbywających się w ramach XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Henryka Hampla.

  Wstęp na imprezy towarzyszące wyłącznie za okazaniem identyfikatora.


Przepisy ogólne

 1. Warianty akredytacji:
  1. Akredytacja festiwalowa WARIANT 1 – 70 zł (obligatoryjna dla każdego Uczestnika Festiwalu)
   – w ramach akredytacji zakwalifikowany Uczestnik dopuszczony jest do Koncertu Laureatów oraz uczestniczy w imprezach towarzyszących OFPHH.
  2. Akredytacja festiwalowa WARIANT 2 – 140 zł (akredytacja dla Uczestnika oraz Instruktora)
   – w ramach akredytacji zakwalifikowany Uczestnik dopuszczony jest do Koncertu Laureatów, Uczestnik oraz Instruktor uczestniczą w imprezach towarzyszących OFPHH. 
  3. Akredytacja festiwalowa WARIANT 3 – 170 zł (akredytacja dla Uczestnika Festiwalu z noclegiem oraz wyżywieniem [1x śniadanie, 2x obiad, 1x kolacja, 1x nocleg])
   – w ramach akredytacji zakwalifikowany Uczestnik dopuszczony jest do Koncertu Laureatów oraz uczestniczy w imprezach towarzyszących OFPHH.
  4. Akredytacja festiwalowa WARIANT 4 – 340 zł (akredytacja dla Uczestnika Festiwalu oraz Instruktora z noclegiem i wyżywieniem [1x śniadanie, 2x obiad, 1x kolacja, 1x nocleg])
   – w ramach akredytacji zakwalifikowany Uczestnik dopuszczony jest do Koncertu Laureatów, Uczestnik oraz Instruktor uczestniczą w imprezach towarzyszących OFPHH. 
  5. Akredytacja festiwalowa WARIANT 5 – ZESPÓŁ – 70 zł / x ilość członków Zespołu  (akredytacja dla Zespołu wokalnego)
   – w ramach akredytacji zakwalifikowany Zespół dopuszczony jest do Koncertu Laureatów oraz uczestniczy w imprezach towarzyszących OFPHH,
   – akredytacja dla Instruktora Zespołu wokalnego wpłacana jest dodatkowo w WARIANCIE 1 i dodawana jest do ogólnej kwoty akredytacji.
  6. Akredytacja festiwalowa WARIANT 6 – ZESPÓŁ – 170zł / x ilość członków Zespołu
   (akredytacja dla Zespołu wokalnego z noclegiem oraz wyżywieniem [1x śniadanie, 2x obiad, 1x kolacja, 1x nocleg])
   – w ramach akredytacji zakwalifikowany Zespół dopuszczony jest do Koncertu Laureatów oraz uczestniczy w imprezach towarzyszących OFPHH.
   – akredytacja dla Instruktora Zespołu wokalnego wpłacana jest dodatkowo w WARIANCIE 3 i dodawana jest do ogólnej kwoty akredytacji.

2. Wpłata akredytacji możliwa jest najpóźniej do dnia 6 października 2017r. na konto Organizatora Festiwalu.
3. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Festiwalu oznacza:

 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku w celu publikacji materiałów informacyjnych, promocyjnych, a także realizacji przedsięwzięcia;
 2. Przeniesienie nieodpłatnie autorskich praw majątkowych do utworu na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego upublicznienia w mediach, publikowania materiałów informacyjnych lub materiałów promocyjnych, a także prawidłowej realizacji Festiwalu.

4. Organizator zapewnia zespół muzyczny; towarzyszący Uczestnikom w Koncercie Laureatów.

5. Organizator nie sprawuje opieki nad Uczestnikami.
6. Zgłaszający ubezpiecza uczestników na czas przejazdu i pobytu na Festiwalu.

7. Organizator zapewnia nagłośnienie wraz z obsługą techniczną.

8. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztu przejazdu.

9. Wpłacona akredytacja nie podlega zwrotowi.

10. Organizator nie dopuszcza zmiany repertuaru po zakwalifikowaniu Uczestnika do Koncertu Laureatów.

11. Każdemu niepełnoletniemu Uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun.
12. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazie danych Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Henryka Hampla informacji osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym.

 1. Postanowienia końcowe
  1. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  2. Sprawy sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
  3. Organizator może nie dopuścić lub wykluczyć Uczestnika Festiwalu z powodu nieprzestrzegania zasad regulaminu oraz gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono czyjekolwiek dobra osobiste, bądź jakiekolwiek przepisy prawa. Decyzje w tym zakresie są ostateczne i niepodważalne.
  4. Niespełnienie któregokolwiek z warunków regulaminu eliminuje Uczestnika z udziału w Festiwalu.