Współfinansowanie

  

   

            INFORMACJE O WSPÓŁFINANSOWANIU                 ZADAŃ SZKOŁY PRZEZ URZĄD GIMNY WOŹNIKI 

DOTACJE URZĘDU GMINY WOŹNIKI                                     W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

  1. Tenis stołowy - piłkarzyki (listopad) - ( 2400;) tutaj sprawozdanie i zdjęcia
  2. Młodzi Twórcy - "Tradycja Śląska"  -(1500;)
  3. Piłka plażowa - 31.05. (gimnazjum); 3.06 (szkoła podstawowa) (1500;) tutaj sprawozdanie i zdjęcia
  4. Festyn w Środku Lata - (13-14 sierpień) - (1750;) tutaj zdjęcia
  5. Wolontariat Studencki (1-13 sierpień) - (1750)
  6. Zakup stołów i ławek (zrealizowano) - (1500;)
  7. Działanie na rzecz osób starszych "Śpiewomy po Śląsku" (Lipiec) - (300;)
  8. Strona internetowa (zrealizowano) - (500;)