Punkt konsultacyjny ds. uzależnień

PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ

Urząd Miasta i Gminy w Woźnikach informuje, że od lutego 2018 roku istnieje możliwość nieodpłatnego skorzystania przez mieszkańców Gminy Woźniki z porad w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień.

Punkt jest prowadzony przy współpracy z Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Woźnikach oraz fundacją YAQ projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego.

Konsultacje odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 16.30 do 18.30 na terenie Ośrodka Zdrowia w Woźnikach w gabinecie nr 5 na parterze (wejście od strony apteki). 

Telefon Punktu Konsultacyjnego – 535 284 367 (czynny w godzinach dyżuru).

-  Jeśli niepokoisz się o swoje dziecko, współmałżonka, bliską Ci osobę czy nie korzysta z narkotyków, dopalaczy albo innych środków psychoaktywnych…

-  Jeśli pojawia się problem uzależnienia – zastanawiasz się jak postępować, gdzie szukać pomocy, terapii i wsparcia…

-  Jeśli sam stoisz przed takim problemem…
                                                                                                                                                                                     Zapraszamy